طریقه نصب ترکست و اینتلست 902

طریقه نصب ترکست و اینتلست 902 به مرکزیت ترکست :

باسلام خدمت دوستان

طریقه نصب:
1- دیش ترکست و اوراسیاست را دقیقا تنظیم نمایید/
2- فاصله دقیق مرکز تا مرکز ال ان بی ترکست تا اینتلست در حدود 23.2
سانتیمتر است/
3- همانطور که در عکس نیز مشاهده می کنید اگر جلوی دیش قرار بگیرید
ال ان بی اینتلست 902 سمت چپ و (خیلی کم) بالاتر از ال ان بی ترکست
قرار دارد/
برای جهت یابی ترکست از فرکانس = 11607 افقی 3750
برای جهت یابی اینتلست 902 از فرکانس = 10973 عمودی 27500
استفاده کنید/

نکته = ال ان بی سفیدرنگ (eurostar) مربوط به ماهواره ترکست و اوراسیاست
و ساعتش 6 می باشد /
ال ان بی توسی رنگ (strong) مربوط به ماهواره اینتلست902 و ساعتش 4.5 میباشد/

موفق باشید/

http://i13.tinypic.com/473tc7l.jpg